انتها

•June 24, 2017 • Leave a Comment

و تا بسته شدن درهاي اسمان امسال چيزي نمانده…

ان غمگين كه منم!

بهم زننده!

•June 16, 2017 • 1 Comment

از اينكه برايم تصميم بگيرند به شدت بدم مي ايد

فرقي هم نميكند چه كسي باشد ان تصميم گيرنده يا بهتر بگويم تصميم بهم زننده

فعلا در حالگيري مفرط به سر مي بريم…

بك يا الله…

•June 13, 2017 • Leave a Comment

براي كساني كه در حقم بدي كردند بيشتر دعا كردم…

امشب جهان سبك ميشود!

•June 13, 2017 • Leave a Comment

امشب جهان سبك ميشود

براي امشب كلي حرفهاي نگفته دارم

واژه ها محصول احساساتند و امشب نزديك تر از روزهاي قبل به اسمان دل را به همراه هر چه در ان است رو به سوي خداوند ميگيريم…

باشد بپذيرد…

كاش بيشتر ميديدمت

•June 12, 2017 • Leave a Comment

رمضان ، كاش اقامتت بيشتر بود…

حزن ات وسيع باد!

•June 12, 2017 • Leave a Comment

دو واژه اند با معناي ظاهري مشابه و مفهوم متفاوت

يكي حزن است و ديگري غم

“غم” از غمام مي ايد به معناي ابر و پوشاندن

هنگامي كه دلت را ابرهايي ميپوشانند، وقتي دلت جايگاه “اغيار” مي شود

دلي كه مطلع تجلي خداوندست بجاي نور الهي پر ميشود از ديگران، ديگراني كه جز سود شخصي خودشان چيزي نميبينند، حتي بهترين شان، كارشان كه با تو تمام ميشود دمشان را مي اندازند روي كولشان و در اولين پيچ جاده گم ميشوند، تا دوباره وقتي نيازت داشتند سر راهت سبز شوند

ولي حزن، ناراحتي است كه از جنس درمان است، تلخيست كه پادزهر است، گرفتگي دل است كه خدايش ميپسندد

و هر چه غم مذموم است، حزن پسنديده است

از صفات مومن حزن پنهاني دل را شمرده اند

حزنت وسيع باد، كه با هر اهي كه از دل بكشي خداوندت را به خود خوانده اي.

بدان دلي كه محزون شود، جلا مي يابد و دلهاي صاف و صيقلي اينه تمام نماي الطاف كبرياييند

زير سقف دودي

•June 12, 2017 • Leave a Comment

اين روزها مثل كساني كه فرصت براي زندگي كم دارند از صبح تا اخر شب مشغول انجام كارهاي مختلف هستم، يكي از اين كارها رفتن به سينماست

فيلم هاي زيادي ديدم اين چند وقت و امروز “زير سقف دودي” ، داستان خيانت هاي تكراري مردان و تشكيل زندگي هاي موازي كه اپيدمي وحشتناك جامعه امروز ايران است… همين الان كه اين متن را مينويسم حداقل ٤ مورد زندگي مشابه را ميشناسم كه موازي كاري داشتند و دارند….

دست خانوم پوران درخشنده هم درد نكند كه معضلات اجتماعي رو خوب به رخ ميكشد..